Regulamin sekcji modelarskiej Aeroklubu Ziemi Lubuskiej

 

 1. Do wykonywania lotów modelami samolotów, śmigłowców i szybowców itp. uprawnieni są wyłącznie członkowie sekcji modelarskiej AZL legitymujący się imiennym identyfikatorem /przepustką potwierdzającą opłacenie w bieżącym roku składek członkowskich/.
 2. Modelarze - członkowie sekcji modelarskiej AZL oraz osoby trzecie przebywające na terenie lotniska mają obowiązek podporządkowania się zarządzeniom władz AZL.
 3. Na terenie lotniska mogą przebywać osoby trzecie, nie będące członkami AZL tylko w towarzystwie członka AZL. W takim przypadku pełną odpowiedzialność za w/w osoby ponosi członek AZL. Osoby te należy zapoznać z niniejszym regulaminem.
 4. Loty modeli odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami lotniczymi. Pierwsza osoba zaczynająca loty danego dnia zobowiązana jest do zapoznania się z aktualnym ruchem, który odbywa się nad lotniskiem. W przypadku rozłożenia startu szybowcowego, samolotowego, paralotniowego czy też spadochronowego zobowiązana jest do udania się do osoby kierującej ruchem lotniczym i uzgodnienia z tą osobą możliwości i miejsca wykonywania lotów modeli. Zasady te należy przekazać innym modelarzom wykonującym loty.
 5. Wszelkie statki powietrzne, tj. samoloty, śmigłowce, szybowce, motolotnie itp. zawsze mają "pierwszeństwo drogi". Osoby wykonujące loty modelami mają obowiązek ustępować z kursów kolizyjnych.
 6. Modelarze, członkowie sekcji modelarskiej zobowiązani są, do:
  - posiadania aktualnego imiennego identyfikatora /przepustki/ oraz noszenia na sobie koszulki odblaskowej /kolor dowolny/ w czasie pobytu na płycie lotniska,
  - obowiązkowego sprawdzenia używanych przez siebie częstotliwości i uzgodnienia ich z innymi modelarzami obecnymi na lotnisku, aby nie dopuścić do zakłócenia częstotliwości i spowodowania kolizji,
  - bezpiecznego pilotowania modeli oraz zachowania strefy bezpieczeństwa,
  - zachowania czystości na całym terenie lotniska.
 7. Zabrania się:
  - pilotowania modeli pod wpływem alkoholu, narkotyków i leków psychotropowych,
  - pilotowania modeli nad widzami, nad wydzielonymi miejscami do parkowania samochodów bądź nad strefą obsługi modeli,
  - przebywania w strefie modelarskiej osób nieuprawnionych,
  - pozostawiania na terenie lotniska bez opieki dzieci oraz zwierząt domowych,
  - gier i zabaw, uprawiania innego hobby mogącego powodować zniszczenie nawierzchni trawiastej lotniska lub zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonywania lotów modelami,
  - wykonywania jakichkolwiek lotów modeli podczas organizowanych przez AZL oficjalnych zawodów i imprez modelarskich bez uzgodnienia z organizatorami tych zawodów i imprez.
 8. Członkowie AZL korzystający z lotniska w celu wykonywania lotów modeli odpowiadają za wszelkie szkody na zdrowiu i mieniu osób trzecich spowodowane w tym miejscu i czasie. Zaleca się wykupienie stosownego ubezpieczenia OC.
 9. Składki członków sekcji modelarskiej AZL obowiązujące od 01.01.2017 r.
  - składka członkowska AZL - 10 zł/mc
  - składka sekcyjna AZL - 5 zł/mc

  Wpłaty należy dokonać na konto
  03109015350000000053019108
  Aeroklub Ziemi Lubuskiej
  ul. Przylep- Skokowa 18
  66-015 Zielona Góra
  Treść: składka sekcyjna modelarska - imię i nazwisko członka

Kalendarz zawodów

Wyniki sportowe

Dokumenty

Klub